SAT SHANTI Kundalini YOGA

 Walk the way you talk

 

Mijn naam is Anita Wolsink-Versnel (Rotterdam '56), Certified Kundalini, Yin - Nidra- pregnancy yoga & Chair Yoga teacher

Ik kreeg de spirituele naam Avtar Padmani Kaur, die ik tijdens de lessen die ik volg & geef graag gebruik.

(Avtar= Incarnation,  Padmani =Jewel of wisdom , Kaur = Princess) 

In 1993 maakte ik kennis met Kundalini Yoga en ik kan wel zeggen dat het mijn leven compleet veranderde. Ruim drie jaar werd ik privé opgeleid. Ik leefde en werkte veel met mijn docent samen, zoals dat in het Oosten gebruikelijk is. Het was een intensieve leerschool waarvoor ik mijn leraar zéér erkentelijk ben. In de jaren die volgde heb ik me bekwaamd in de specifieke richting van zwangerschapsyoga daar dat prachtig aansluit bij mijn werk als Kraamkundige en Doula. Nu, jaren later verlangde ik terug naar de discipline van de yogische levensstijl. Ik wil mijn verantwoordelijkheid nemen om dienstbaar te zijn aan deze maatschappij en te werken aan een gezond lichaam en een gezonde geest. Vandaar dat ik me in 2019 weer opnieuw onderdompelde in de  docentenopleiding  bij Hariang Kaur, hoofd teacher 3Ho Nederland.

Ter verdieping van mijn persoonlijke ontwikkeling blijf ik leren. Zo volgde ik de witte Tantra training in Londen, een cursus Sikhisme aan Harvard University en heb ik in februari 2020 een Yatra (spirituele reis) beleefd door India, Punjab en Dharamsala, wat zéker een bijdrage was tot vele inzichten!

In India maakte ik intens contact met de Sikhgemeenschap (Sikh, Seeker of truth) en voel me daar erg bij thuis.

Enkele punten in het Sikhisme:

Er is één God, (Monotheïsme) Hij is voor alle mensen van alle religies hetzelfde maar draagt alleen een andere naam (Allah, God, Jahweh, Jehova, Shiva) Voor de Sikh bestaat er geen vreemdeling alleen een medemens.

Deugdzaamheid en eerlijkheid, Leef met God in je gedachten en hart een "householder" leven. Sta middenin het leven zonder afzondering, dien als voorbeeld, wees dienstbaar, oprecht en nederig terwijl je nobele taken uitvoert en wereldse verleidingen weerstaat.

Geen blinde rituelen, er wordt geen belang gehecht aan het aanbidden van personen, afbeeldingen, bijgeloof.

Ieder is gelijk, Mensen van verschillende rassen, religies of seksen, zijn allen gelijk. vrouwen kunnen deelnemen aan alle Sikh-ceremoniën, ze zijn gelijk op sociaal, politiek en religieus gebied.

Ieder mens heeft recht op voeding en onderdak

 

Certified Kundalini Yoga teacher, aangesloten bij de beroepsvereniging  Yoga Nederland

en bij de International Kundalini Yoga Teachers Association

Maak een Gratis Website met JouwWeb